در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی

قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله   ارتباط بین قوانین و مقررات

جمعه 13 شهريور 1394
جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته (قوانين ومقررات /سايت)
ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 3 +8 چيست؟

پايگاه هاي ديگر
آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: 10
بازديد امروز: 114
بازديد روز قبل: 628
بازديد هفته: 4480
بازديد ماه: 23411
بازديد کل: 5063783
آي پي: 54.221.18.204
عضو شويد

 نام

 ایمیل


عناوین

انتخاب مرجع تصویب قوانين و مقررات مورد نظر


مجموعه قوانین ومقررات
اصلاح تصويب نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۲۴/۱۳۹۴
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 05/06/1394 - تاريخ تصويب: 02/06/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20527
آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 05/06/1394 - تاريخ تصويب: 18/05/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20527
تصويب نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انتشار اوراق مشارکت ريالي براي اجراي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي انتفاعي نيمه تمام
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 05/06/1394 - تاريخ تصويب: 25/05/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20527
آيين نامه اجرايي ماده (۷) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 02/06/1394 - تاريخ تصويب: 21/04/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20524
آيين نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 02/06/1394 - تاريخ تصويب: 21/04/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20524
آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 02/06/1394 - تاريخ تصويب: 18/05/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20524
تصويب نامه در خصوص تعيين آقاي علي عابدزاده به عنوان رئيس سازمان هواپيمايي کشوري
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 02/06/1394 - تاريخ تصويب: 25/05/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20524
تصويب نامه در خصوص تعيين سقف تضمين براي هر سپرده گذار در هر يک از بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در صندوق ضمانت سپرده ها براي سال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 02/06/1394 - تاريخ تصويب: 18/05/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20524
اصلاح مواد (۴)،(۵)، تبصره بند (الف) ماده (۵) و بند (ب) ماده (۱۸) تصويب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰هـ مورخ ۱۱/۱۳۹۴
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 26/05/1394 - تاريخ تصويب: 19/05/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20518
آيين نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 26/05/1394 - تاريخ تصويب: 04/05/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20518
تصويب نامه درخصوص انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداري و بهره برداري آزادراه مشهد ـ چناران ـ قوچان
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 26/05/1394 - تاريخ تصويب: 21/04/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20519
تصويب نامه در خصوص تعيين فهرست تکميلي ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 26/05/1394 - تاريخ تصويب: 11/05/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20518
آيين رسيدگي به شکايت در کشتي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 21/05/1394 - تاريخ تصويب: 24/05/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20514
اصلاح ماده (۳) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومي کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 21/05/1394 - تاريخ تصويب: 14/05/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20514
اصلاح تصويب نامه شماره ۸۸۰۷۷/ت۳۳۴۲۶هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۴
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 21/05/1394 - تاريخ تصويب: 11/05/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20514
تصويب نامه درخصوص راه اندازي درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور رواديد الکترونيک (E-Visa)
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 21/05/1394 - تاريخ تصويب: 11/05/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20514
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامي آب منطقه اي لرستان
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/05/1394 - تاريخ تصويب: 07/04/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20513
اصلاح ماده (۶) اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/05/1394 - تاريخ تصويب: 27/03/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20513
آيين نامه اجرايي تبصره (۱۰) الحاقي ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/05/1394 - تاريخ تصويب: 11/05/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20513
آيين نامه اجرايي ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي مالي کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/05/1394 - تاريخ تصويب: 11/05/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20513
تصويب نامه در خصوص سهم اعتبارات مربوط به شهريه دانشجويان گروه هاي علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مؤسسات آموزش عالي غيردولتي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/05/1394 - تاريخ تصويب: 11/05/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20513
آيين نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 15/05/1394 - تاريخ تصويب: 31/04/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20510
تصويب نامه در خصوص اضافه شدن مديرکل صنايع دستي، ميراث فرهنگي و گردشگري استان، مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان و يک نماينده از ميان دستگاه هاي زيرمجموعه وزارت نيرو به ترکيب کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 15/05/1394 - تاريخ تصويب: 07/05/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20510
تصويب نامه در خصوص تعيين آقاي پيمان فروزش به عنوان عضو موظف و عبدالرحيم کردي به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 15/05/1394 - تاريخ تصويب: 09/04/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20510
تصويب نامه در خصوص اجازه وزارت دادگستري نسبت به امضاي موقت پروتکل اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده هاي مدني و جزايي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 15/05/1394 - تاريخ تصويب: 07/05/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20510
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]