در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی

قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله

جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته(قوانين ومقررات /سايت)

ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 4 +9 چيست؟


پايگاه هاي ديگر
عضو شويد

 نام

 Email


عناوین

انتخاب قوانين مورد نظر:


مجموعه قوانین ومقررات
تصويب‌نامه در خصوص داروهاي مشمول تعهدات دارويي سازمانهاي بيمه‌گر
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 03/09/1393 - تاريخ تصويب: 2/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20308
تصويب‌نامه درخصوص تخصيص ده هزار ميليارد ريال به صورت تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي بابت پرداخت مطالبات پيمانکاران وزارت راه و شهرسازي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/08/1393 - تاريخ تصويب: 4/8/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20304
تصويب‌نامه درخصوص پرداخت غرامت بابت سهام ملي شده شرکت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/08/1393 - تاريخ تصويب: 18/8/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20304
تصويب‌نامه در خصوص الحاق نماينده استاندار تهران به اعضاي شوراي حمل و نقل و ترافيک شهر تهران
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/08/1393 - تاريخ تصويب: 18/8/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20304
اصلاح بند (۲) اصلاحي تصويب‌نامه شماره ۳۱۴۱۹/ت۲۶۳۹۱هـ مورخ ۱/۷/۱۳۸۱
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/08/1393 - تاريخ تصويب: 18/8/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20304
اصلاح تبصره ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (۶) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/08/1393 - تاريخ تصويب: 18/8/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20304
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/08/1393 - تاريخ تصويب: 18/8/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20304
تصويب‌نامه درخصوص الحاق رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به ترکيب اعضاي شوراي اجتماعي کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 26/08/1393 - تاريخ تصويب: 18/8/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20302
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح‌هاي مصوب کارگروه نجات درياچه اروميه
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 26/08/1393 - تاريخ تصويب: 11/8/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20302
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۷۸۶۷۶/ت۵۱۰۵۸هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۳
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 26/08/1393 - تاريخ تصويب: 11/8/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20302
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۳۸۳۵۴/ت۵۰۵۲۰هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 26/08/1393 - تاريخ تصويب: 21/8/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20302
اصلاح تصويب‌نامه درخصوص پرداخت بدهي شرکت ارتباطات زيرساخت و شرکت فناوري اطلاعات
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 24/08/1393 - تاريخ تصويب: 14/8/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20300
تصويب‌نامه درخصوص اجراي آزادراه شش خطه کنارگذر جنوبي تهران حدفاصل آبيک تا چرمشهر (اتصال به آزادراه قم ـ گرمسار)
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 20/08/1393 - تاريخ تصويب: 7/8/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20297
تصويب‌نامه درخصوص تعيين شهرستان ممسني در استان فارس براي ماه‌هاي تير و مرداد به عنوان منطقه گرمسير (۳) و براي ماه‌هاي خرداد و شهريور به عنوان منطقه گرمسير (۴)
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 07/08/1393 - تاريخ تصويب: 7/8/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20297
اصلاح پيوست شماره (۲) تصويب‌نامه شماره ۷۴۴۵۰/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۳
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 20/08/1393 - تاريخ تصويب: 15/8/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20297
اساسنامه شرکت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 18/08/1393 - تاريخ تصويب: 26/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20295
اصلاح ماده (۲۵) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 18/08/1393 - تاريخ تصويب: 7/8/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20295
اصلاح بند (ث) ماده (۱۲۷) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 18/08/1393 - تاريخ تصويب: 4/8/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20295
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 18/08/1393 - تاريخ تصويب: 21/8/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20295
اصلاح اساسنامه شرکت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 18/08/1393 - تاريخ تصويب: 21/8/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20295
تصويب‌نامه در خصوص تأمين اقلام اساسي، حساس و ضروري توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 14/08/1393 - تاريخ تصويب: 27/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20292
تصويب‌نامه در خصوص واردات کانتينر يخچال‌دار همراه با کشنده و کفي به شرط قدمت حداکثر سه سال ساخت
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 14/08/1393 - تاريخ تصويب: 26/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20292
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه‌هاي هزينه خدمات سال ۱۳۹۳ سازمان‌هاي مناطق ويژه اقتصادي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 14/08/1393 - تاريخ تصويب: 4/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20292
تصويب‌نامه در خصوص ميزان سقف تسهيلات تأمين مسکن و وديعه اسکان موقت ساکنين در بافت‌هاي فرسوده و سکونتگاه‌هاي غيررسمي در کلان شهرها
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 14/08/1393 - تاريخ تصويب: 23/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20292
تصويب‌نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي «طرح کمک‌هاي فني و اعتباري براي ايجاد و توسعه مجتمع‌هاي توليدي صادرات گرا در سواحل جاسک ـ گواتر»
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 08/08/1393 - تاريخ تصويب: 27/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: ۲۰۲۸۹
اصلاح جدول‌هاي شماره (۱) و (۲) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 08/08/1393 - تاريخ تصويب: 27/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20289
آيين‌نامه اجرايي تبصره(۵) اصلاحي بند(الف) ماده(۳) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 03/08/1393 - تاريخ تصويب: 30/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20284
آيين‌نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 03/08/1393 - تاريخ تصويب: 23/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20284
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۸
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 03/08/1393 - تاريخ تصويب: 23/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20284
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه ثبت نام دريافتي از داوطلبان شرکت در آزمون‌هاي سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۴
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 29/07/1393 - تاريخ تصويب: 23/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20281
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]
 

» صفحه اصلی » مشاوره حقوقی » تماس با ما » درباره ما

info@hvm.ir
Copyright © 2007 - 2014 hvm.ir