در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی

قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله

جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته(قوانين ومقررات /سايت)

ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 6 +3 چيست؟


پايگاه هاي ديگر
عضو شويد

 نام

 Email


عناوین

انتخاب قوانين مورد نظر:


مجموعه قوانین ومقررات
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد علوي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 22/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20200
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد رامين
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 22/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20200
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد صدرا
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 22/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20200
تصويب‌نامه در خصوص لغو عضويت وزيران کشور و اطلاعات و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در کميسيون‌هاي اقتصاد، فرهنگي و امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 8/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
تصويب‌نامه درخصوص اصلاح بند (د) تصويب‌نامه شماره ۲۶۶/ت۵۰۱۵۰هـ و بند (ب) ماده (۲) تصويب‌نامه شماره ۸۳۵/ت۵۰۴۱۶هـ
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 8/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
تصويب‌نامه در خصوص مراحل تسويه بدهي‌هاي قانوني شرکتهاي تابع و وابسته وزارت نيرو به اشخاص حقيقي، حقوقي و تعاوني
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 8/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
تصويب‌نامه در مورد تأمين و تخصيص يارانه نقدي به دامداراني که شيرخام خود را مطابق روال سال ۱۳۹۲ به کارخانه‌هاي لبني تحويل نموده‌اند
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 8/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
الحاق تبصره به ماده (۳) اصلاحي اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 10/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد رامشار
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد گلبهار
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد سهند
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد مهاجران (اميرکبير)
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد عاليشهر
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد هشتگرد
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد پرند
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد پرديس
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد انديشه
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد بينالود
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد بهارستان
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد مجلسي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد تيس
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد فولادشهر
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
لغو اساسنامه شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
اصلاح مواد (۵)، (۶)، (۱۰) و (۱۱) اساسنامه شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت (سهامي خاص) ـ مصوب ۱۳۷۷ـ
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
اصلاح مواد (۱۲) و (۱۶) اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شرکت مادرتخصصي)
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
اصلاح تصميم‌نامه شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۴/۲/۱۳۹۰
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 14/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
تصويب‌نامه در خصوص کمک مالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت ميزباني مرکز منطقه‌اي علوم و انتقال فناوري اتحاديه همکاري‌هاي منطقه‌اي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 17/04/1393 - تاريخ تصويب: 8/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20196
تصويب‌نامه درخصوص اعمال تخفيف کامل سود بازرگاني در مورد محصولات کشور ترکمنستان
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 17/04/1393 - تاريخ تصويب: 8/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20196
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقايان کريم ياوري و علي‌اصغر يوسف‌نژاد در هيأت حمايت از صنايع موضوع بندهاي (۱) و (۵) ماده (۱) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل کارخانه‌هاي کشور ـ مصوب۱۳۴۳ـ
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 17/04/1393 - تاريخ تصويب: 8/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20196
تصويب‌نامه در خصوص الحاق يک تبصره به ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 17/04/1393 - تاريخ تصويب: 8/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20196
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]
 

» صفحه اصلی » مشاوره حقوقی » تماس با ما » درباره ما

info@hvm.ir
Copyright © 2007 - 2014 hvm.ir