در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی

قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله

جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته(قوانين ومقررات /سايت)

ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 4 +1 چيست؟


پايگاه هاي ديگر
عضو شويد

 نام

 Email


عناوین

انتخاب قوانين مورد نظر:


مجموعه قوانین ومقررات
اصلاح تبصره اصلاحي ماده (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۲۴۶۱۰/ت۴۴۵۴۷ک مورخ ۶/۶/۱۳۸۹
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/05/1393 - تاريخ تصويب: 25/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20229
تصويب‌نامه در خصوص معاني، شاخص و زيرشاخص‌هاي ارزيابي و آثار تدوين و تصويب مقررات بر بهبود محيط کسب و کار
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 21/05/1393 - تاريخ تصويب: 11/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20223
اصلاح تبصره الحاقي به ماده (۴) اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شرکت مادرتخصصي)
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 15/05/1393 - تاريخ تصويب: 4/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20218
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 15/05/1393 - تاريخ تصويب: 11/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20218
آيين‌نامه اجرايي بند (س) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 13/05/1393 - تاريخ تصويب: 22/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20216
مصوبات جلسة مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ هيأت امناي صندوق توسعه ملي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 13/05/1393 - تاريخ تصويب: 17/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20216
تصويب‌نامه در خصوص تعيين هدف و مأموريت، راهبردها و شرح وظايف کميسيون خاص امور کلان‌شهر تهران و ساير کلان‌شهرها
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/05/1393 - تاريخ تصويب: 4/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20212
تصويب‌نامه درخصوص اعطاي تسهيلات به شرکت خدمات حمايتي کشاورزي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/05/1393 - تاريخ تصويب: 1/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20212
تصويب‌نامه درخصوص تعيين قيمت‌گذاري فرآورده‌هاي نفتي اصلي و سوخت هوايي دريافتي از پالايشگاهها در سال ۱۳۹۲
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/05/1393 - تاريخ تصويب: 1/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20212
آيين‌نامه اجرايي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/05/1393 - تاريخ تصويب: 1/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20212
آيين‌نامه فعاليت سامانه تدارکات الکترونيکي دولت
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/05/1393 - تاريخ تصويب: 21/8/1390- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20212
تصويب‌نامه درخصوص تعيين الگوي مصرف آب و برق از ابتداي سال۱۳۹۲ براي حوزه‌هايعلميه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسينيه‌ها و اماکن ديني اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 02/05/1393 - تاريخ تصويب: 25/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20209
تصويب‌نامه در خصوص ورود و ترخيص ماشين‌آلات معدني و راهسازي غيراسقاطي نشان‌هاي تجاري معتبر جهاني
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 02/05/1393 - تاريخ تصويب: 8/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20209
تصويب‌نامه در خصوص اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۴۶۲۹۲/ت۳۰۶۳۱هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۳
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 02/05/1393 - تاريخ تصويب: 25/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20209
آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 02/05/1393 - تاريخ تصويب: 20/12/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20209
تصويب‌نامه در خصوص تشکيل شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 30/04/1393 - تاريخ تصويب: 8/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20206
آيين‌نامه اجرايي بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 30/04/1393 - تاريخ تصويب: 6/1/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20206
آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۶) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 30/04/1393 - تاريخ تصويب: 15/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20206
تصويب‌نامه در خصوص تعيين مقرري ارزي دانشجويان بورسيه شاغل به تحصيل در خارج از کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 26/04/1393 - تاريخ تصويب: 15/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20204
تصويب‌نامه در خصوص پرداخت يارانه سود و مانده مطالبات معوق به خسارت‌ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه در ...
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 24/04/1393 - تاريخ تصويب: 4/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20202
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طبقه‌بندي گرمسيري در شهرستان طبس
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 24/04/1393 - تاريخ تصويب: 15/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20202
اصلاح اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 24/04/1393 - تاريخ تصويب: 15/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20202
الحاق تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 24/04/1393 - تاريخ تصويب: 11/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20202
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد علوي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 22/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20200
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد رامين
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 22/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20200
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد صدرا
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 22/04/1393 - تاريخ تصويب: 3/2/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20200
تصويب‌نامه در خصوص لغو عضويت وزيران کشور و اطلاعات و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در کميسيون‌هاي اقتصاد، فرهنگي و امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 8/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
تصويب‌نامه درخصوص اصلاح بند (د) تصويب‌نامه شماره ۲۶۶/ت۵۰۱۵۰هـ و بند (ب) ماده (۲) تصويب‌نامه شماره ۸۳۵/ت۵۰۴۱۶هـ
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 8/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
تصويب‌نامه در خصوص مراحل تسويه بدهي‌هاي قانوني شرکتهاي تابع و وابسته وزارت نيرو به اشخاص حقيقي، حقوقي و تعاوني
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 8/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
تصويب‌نامه در مورد تأمين و تخصيص يارانه نقدي به دامداراني که شيرخام خود را مطابق روال سال ۱۳۹۲ به کارخانه‌هاي لبني تحويل نموده‌اند
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/04/1393 - تاريخ تصويب: 8/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20198
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]
 

» صفحه اصلی » مشاوره حقوقی » تماس با ما » درباره ما

info@hvm.ir
Copyright © 2007 - 2014 hvm.ir