در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی

قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله

جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته(قوانين ومقررات /سايت)

ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 4 +4 چيست؟


پايگاه هاي ديگر
عضو شويد

 نام

 Email


عناوین

انتخاب قوانين مورد نظر:


مجموعه قوانین ومقررات
تصويب‌نامه در خصوص ترکيب ستاد مرکزي هماهنگي خدمات سفر
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 26/01/1393 - تاريخ تصويب: 17/1/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20128
تصويب‌نامه در خصوص تعيين منطقه گرمسير شهرستانهاي داراب و زرين‌دشت
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 26/01/1393 - تاريخ تصويب: 17/1/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20128
تصويب‌نامه در خصوص تعيين دستگاه مسئول کميسيون مشترک اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي قزاقستان، پاکستان، عمان و آذربايجان
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 26/01/1393 - تاريخ تصويب: 17/1/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20128
تصويب‌نامه در خصوص برقراري فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها براي مشاغل
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 26/01/1393 - تاريخ تصويب: 17/1/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20128
تصويب‌نامه در خصوص افزايش سقف کمکهاي بلاعوض براي کشاورزان و دامداران خسارت‌ديده از حوادث
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 26/01/1393 - تاريخ تصويب: 17/1/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20128
آئين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 26/01/1393 - تاريخ تصويب: 17/1/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20128
آئين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 26/01/1393 - تاريخ تصويب: 17/1/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20128
آئين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 26/01/1393 - تاريخ تصويب: 6/1/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20128
تصويب‌نامه درخصوص افزايش نرخ گاز مايع (کپسولي)، گاز مايع بالک، نفت سفيد و نفت کوره
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/01/1393 - تاريخ تصويب: 30/11/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20122
آئين‌نامه اجرايي تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/01/1393 - تاريخ تصويب: 10/1/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20122
آئين‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/01/1393 - تاريخ تصويب: 6/1/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20122
تصويب‌نامه در خصوص افزايش تعرفه‌هاي گاز
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 11/01/1393 - تاريخ تصويب: 30/11/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20118
تصويب‌نامه در مورد اقدامات وزارت نيرو با هدف توسعه رقابت، صيانت از حقوق متقابل عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان برق جهت اتصال و استفاده از شبکه‌هاي برق کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 11/01/1393 - تاريخ تصويب: 28/12/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20118
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/01/1393 - تاريخ تصويب: 28/12/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20114
آئين‌نامه اجرايي بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/01/1393 - تاريخ تصويب: 28/12/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20114
آئين‌نامه پيشگيري و مقابله نظام‌مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه‌مجريه
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/01/1393 - تاريخ تصويب: 21/12/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20114
آئين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/01/1393 - تاريخ تصويب: 28/12/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20114
تنفيذ آئين‌نامه اجرايي بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/01/1393 - تاريخ تصويب: 28/12/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20114
اصلاحيه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/01/1393 - تاريخ تصويب: 25/12/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20114
اصلاح ماده (۳) اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/01/1393 - تاريخ تصويب: 13/11/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20114
اصلاح رديف (۸) جدول بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/01/1393 - تاريخ تصويب: 28/12/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20114
تصويب‌نامه درخصوص تأمين و پرداخت صددرصد هزينه‌هاي درماني ايثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/12/1392 - تاريخ تصويب: 21/12/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20112
تصويب‌نامه در خصوص لغو عضويت وزير صنعت، معدن و تجارت در کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/12/1392 - تاريخ تصويب: 21/12/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20112
الحاق عبارت صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليتهاي معدني در بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۸
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/12/1392 - تاريخ تصويب: 21/12/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20112
مصوبه هيأت امناي صندوق توسعه ملي در خصوص تعيين آقايان محمدسعيد نوري‌ناييني، محمدرضا شجاع‌الديني و مسعود مزيني به عنوان اعضاي هيأت عامل صندوق
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/12/1392 - تاريخ تصويب: 27/11/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20112
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/12/1392 - تاريخ تصويب: 21/12/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20112
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/12/1392 - تاريخ تصويب: 21/12/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20112
آيين‌نامه نحوه تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمه‌اي بين صندوق‌هاي بيمه‌اي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/12/1392 - تاريخ تصويب: 21/12/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20112
آيين‌نامه مرجع ملي و نهاد هماهنگي کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/12/1392 - تاريخ تصويب: 21/12/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20112
اصلاح ماده (۱) آيين‌نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از حق‌التوليه و حق‌النظاره در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/12/1392 - تاريخ تصويب: 21/12/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20112
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]
 

» صفحه اصلی » مشاوره حقوقی » تماس با ما » درباره ما

info@hvm.ir
Copyright © 2007 - 2014 hvm.ir