در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی

قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله

جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته(قوانين ومقررات /سايت)

ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 6 +10 چيست؟


پايگاه هاي ديگر
عضو شويد

 نام

 Email


عناوین

انتخاب قوانين مورد نظر:


مجموعه قوانین ومقررات
آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 25/06/1393 - تاريخ تصويب: 12/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20253
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 25/06/1393 - تاريخ تصويب: 19/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20253
تصويب‌نامه در خصوص پرداخت تسهيلات بانکي به آسيب‌ديدگان ناشي از زلزله استان ايلام
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/06/1393 - تاريخ تصويب: 9/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20248
اصلاح مصوبات شماره ۷۸۹۱۸/۴۴۳۷۱ مورخ ۹/۴/۱۳۸۹ و ...
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/06/1393 - تاريخ تصويب: 5/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20248
آيين‌نامه اجرايي ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 17/06/1393 - تاريخ تصويب: 5/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20246
اصلاح ماده (۲۴) آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 17/06/1393 - تاريخ تصويب: 5/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20246
تصويب‌نامه در خصوص افزايش مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴)قانون پولي و بانکي کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 11/06/1393 - تاريخ تصويب: 5/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20241
تصويب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ پانصد ميليارد ريال بابت رد ديون دولت به سازمان اوقاف و امور خيريه
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 10/06/1393 - تاريخ تصويب: 2/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20240
تصويب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد ريال بابت رد ديون دولت به ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره)
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 10/06/1393 - تاريخ تصويب: 2/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20240
آيين‌نامه اجرايي ماده (۹) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 10/06/1393 - تاريخ تصويب: 26/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20240
اصلاح تصويب‌نامه درخصوص اقساط معوق گيرندگان تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 10/06/1393 - تاريخ تصويب: 20/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20240
اصلاح تبصره ماده (۵) آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 10/06/1393 - تاريخ تصويب: 26/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20240
اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 10/06/1393 - تاريخ تصويب: 26/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20240
اصلاح بند (۲) ماده (۱۱) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 10/06/1393 - تاريخ تصويب: 2/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20240
اصلاح ماده (۲۳) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل کارخانه‌هاي کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 10/06/1393 - تاريخ تصويب: 2/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20240
اصلاح رديف (۳) جدول مندرج در تصويب‌نامه شماره ۴۵۷۹۸/ت۵۰۰۰۵هـ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 10/06/1393 - تاريخ تصويب: 4/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20240
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طبقه‌بندي گرمسيري در شهرستانهاي لارستان، خنج و گراش
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 03/06/1393 - تاريخ تصويب: 26/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20234
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 03/06/1393 - تاريخ تصويب: 26/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20234
اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 03/06/1393 - تاريخ تصويب: 26/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20234
اصلاح بند (۷) ماده (۶) اصلاحي آيين‌نامه داخلي هيأت دولت
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 03/06/1393 - تاريخ تصويب: 26/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20234
اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 03/06/1393 - تاريخ تصويب: 26/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20234
اولويت‌هاي پژوهشي مطالعات قرآني
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 03/06/1393 - تاريخ تصويب: 20/3/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20234
تصويب‌نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح «احداث بيمارستان باشت»
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 30/05/1393 - تاريخ تصويب: 22/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20231
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۴۱۰۱/ت۵۰۵۲۸هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 30/05/1393 - تاريخ تصويب: 22/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20231
اصلاح ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 30/05/1393 - تاريخ تصويب: 22/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20231
اصلاح ماده (۱۴) آيين‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 30/05/1393 - تاريخ تصويب: 22/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20231
اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زيرساخت
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 30/05/1393 - تاريخ تصويب: 8/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20231
اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 30/05/1393 - تاريخ تصويب: 8/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20231
الحاق رديف‌هاي (۳۲) الي (۳۴) به جدول پيوست تصويب‌نامه شماره۷۴۵۷۹/ت۳۹۱۱۶ک مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۷
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/05/1393 - تاريخ تصويب: 16/12/1388- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20229
لغو تصميم‌نامه شماره ۳۷۷۹۲/۴۳۹۳۴ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/05/1393 - تاريخ تصويب: 22/10/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20229
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]
 

» صفحه اصلی » مشاوره حقوقی » تماس با ما » درباره ما

info@hvm.ir
Copyright © 2007 - 2014 hvm.ir