در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی

قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله

جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته(قوانين ومقررات /سايت)

ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 4 +7 چيست؟


پايگاه هاي ديگر
عضو شويد

 نام

 Email


عناوین

انتخاب قوانين مورد نظر:


مجموعه قوانین ومقررات
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طبقه‌بندي گرمسيري در شهرستانهاي لارستان، خنج و گراش
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 03/06/1393 - تاريخ تصويب: 26/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20234
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 03/06/1393 - تاريخ تصويب: 26/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20234
اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 03/06/1393 - تاريخ تصويب: 26/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20234
اصلاح بند (۷) ماده (۶) اصلاحي آيين‌نامه داخلي هيأت دولت
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 03/06/1393 - تاريخ تصويب: 26/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20234
اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 03/06/1393 - تاريخ تصويب: 26/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20234
اولويت‌هاي پژوهشي مطالعات قرآني
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 03/06/1393 - تاريخ تصويب: 20/3/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20234
تصويب‌نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح «احداث بيمارستان باشت»
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 30/05/1393 - تاريخ تصويب: 22/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20231
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۴۱۰۱/ت۵۰۵۲۸هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 30/05/1393 - تاريخ تصويب: 22/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20231
اصلاح ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 30/05/1393 - تاريخ تصويب: 22/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20231
اصلاح ماده (۱۴) آيين‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 30/05/1393 - تاريخ تصويب: 22/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20231
اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زيرساخت
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 30/05/1393 - تاريخ تصويب: 8/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20231
اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 30/05/1393 - تاريخ تصويب: 8/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20231
الحاق رديف‌هاي (۳۲) الي (۳۴) به جدول پيوست تصويب‌نامه شماره۷۴۵۷۹/ت۳۹۱۱۶ک مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۷
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/05/1393 - تاريخ تصويب: 16/12/1388- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20229
لغو تصميم‌نامه شماره ۳۷۷۹۲/۴۳۹۳۴ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/05/1393 - تاريخ تصويب: 22/10/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20229
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني جو
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/05/1393 - تاريخ تصويب: 19/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20229
اصلاح تبصره اصلاحي ماده (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۲۴۶۱۰/ت۴۴۵۴۷ک مورخ ۶/۶/۱۳۸۹
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/05/1393 - تاريخ تصويب: 25/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20229
تصويب‌نامه در خصوص معاني، شاخص و زيرشاخص‌هاي ارزيابي و آثار تدوين و تصويب مقررات بر بهبود محيط کسب و کار
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 21/05/1393 - تاريخ تصويب: 11/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20223
اصلاح تبصره الحاقي به ماده (۴) اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شرکت مادرتخصصي)
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 15/05/1393 - تاريخ تصويب: 4/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20218
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 15/05/1393 - تاريخ تصويب: 11/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20218
آيين‌نامه اجرايي بند (س) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 13/05/1393 - تاريخ تصويب: 22/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20216
مصوبات جلسة مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ هيأت امناي صندوق توسعه ملي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 13/05/1393 - تاريخ تصويب: 17/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20216
تصويب‌نامه در خصوص تعيين هدف و مأموريت، راهبردها و شرح وظايف کميسيون خاص امور کلان‌شهر تهران و ساير کلان‌شهرها
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/05/1393 - تاريخ تصويب: 25/04/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20212
تصويب‌نامه درخصوص اعطاي تسهيلات به شرکت خدمات حمايتي کشاورزي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/05/1393 - تاريخ تصويب: 29/04/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20212
تصويب‌نامه درخصوص تعيين قيمت‌گذاري فرآورده‌هاي نفتي اصلي و سوخت هوايي دريافتي از پالايشگاهها در سال ۱۳۹۲
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/05/1393 - تاريخ تصويب: 25/04/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20212
آيين‌نامه اجرايي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/05/1393 - تاريخ تصويب: 25/04/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20212
آيين‌نامه فعاليت سامانه تدارکات الکترونيکي دولت
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/05/1393 - تاريخ تصويب: 20/02/1390- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20212
تصويب‌نامه درخصوص تعيين الگوي مصرف آب و برق از ابتداي سال۱۳۹۲ براي حوزه‌هايعلميه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسينيه‌ها و اماکن ديني اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 02/05/1393 - تاريخ تصويب: 25/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20209
تصويب‌نامه در خصوص ورود و ترخيص ماشين‌آلات معدني و راهسازي غيراسقاطي نشان‌هاي تجاري معتبر جهاني
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 02/05/1393 - تاريخ تصويب: 8/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20209
تصويب‌نامه در خصوص اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۴۶۲۹۲/ت۳۰۶۳۱هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۳
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 02/05/1393 - تاريخ تصويب: 25/4/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20209
آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 02/05/1393 - تاريخ تصويب: 20/12/1392- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20209
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]
 

» صفحه اصلی » مشاوره حقوقی » تماس با ما » درباره ما

info@hvm.ir
Copyright © 2007 - 2014 hvm.ir