در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی

قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله   ارتباط بین قوانین و مقررات

جمعه 17 مهر 1394
جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته (قوانين ومقررات /سايت)
ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 7 +3 چيست؟

پايگاه هاي ديگر
آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: 18
بازديد امروز: 400
بازديد روز قبل: 608
بازديد هفته: 5445
بازديد ماه: 21381
بازديد کل: 5064069
آي پي: 54.234.127.123
عضو شويد

 نام

 ایمیل


عناوین

انتخاب مرجع تصویب قوانين و مقررات مورد نظر


مجموعه قوانین ومقررات
آيين نامه اجرايي بند (د) ماده (132) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 15/07/1394 - تاريخ تصويب: 08/06/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: ۲۰۵۶۱
تصويب نامه درخصوص واريز مبلغ دويست ميليون (200.000.000) دلار به حساب صندوق ضمانت صادرات ايران و مبلغ بيست و پنج ميليون (25.000.000) دلار به حساب هريک از صندوق هاي حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک، بيمه فعاليت هاي معدني، توسعه و حمايت از صنايع دريايي، ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 15/07/1394 - تاريخ تصويب: 15/06/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20561
تصويب نامه درخصوص ميزان کمک هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي کشور به مراکز غيردولتي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 15/07/1394 - تاريخ تصويب: 05/07/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: ۲۰۵۶۱
اصلاح آيين نامه اجرايي کنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتکل هاي الحاقي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 11/07/1394 - تاريخ تصويب: 22/06/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20557
تصويب نامه درخصوص ساماندهي و نحوه تأمين خودروهاي مورد استفاده در حمل و نقل عمومي بار و مسافر روستايي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 11/07/1394 - تاريخ تصويب: 25/06/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20557
تصويب نامه درخصوص عدم ممانعت اعتبار پيش بيني شده رديف شماره (86 ـ530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور از ترخيص کالاهاي معاف از سود بازرگاني
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 11/07/1394 - تاريخ تصويب: 29/06/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20557
تصويب نامه درخصوص محاسبه بهاي اراضي، ساختمان ها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي در شهرداري هاي شهرهاي مشمول ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهري در سال هاي 1393 و 1394
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 11/07/1394 - تاريخ تصويب: 29/06/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20557
اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/07/1394 - تاريخ تصويب: 11/06/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20553
تصويب نامه درخصوص تعيين آقاي اسداله رازاني به عنوان استاندار کرمانشاه
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/07/1394 - تاريخ تصويب: 29/06/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20553
اصلاح مواد (18) و (22) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1394 کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 04/07/1394 - تاريخ تصويب: 11/01/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20551
اصلاح بندهاي (3/9) و (4/9) سند راهبردي خدمات رساني به رزمندگان
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 04/07/1394 - تاريخ تصويب: 23/04/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20551
آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 04/0/1394 - تاريخ تصويب: 22/06/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20551
تصويب نامه در خصوص تشکيل ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 04/07/1394 - تاريخ تصويب: 29/06/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20551
اصلاح تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1394 - تاريخ تصويب: 22/06/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20550
آيين نامه اجرايي ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1394 - تاريخ تصويب: 15/06/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20550
آيين نامه ساماندهي تبليغات کالاها و خدمات موضوع ماده (8) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1394 - تاريخ تصويب: 08/06/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20550
تصويب نامه درخصوص تعيين آقاي حسين پيرمؤذن به عنوان نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در هيأت حمايت از صنايع
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1394 - تاريخ تصويب: 22/06/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20550
اصلاح تصويب نامه شماره 19560/ت31121هـ مورخ 1/4/1384 سازمان حفاظت محيط زيست ـ وزارت جهاد کشاورزي ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 24/06/1394 - تاريخ تصويب: 11/06/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20543
آيين نامه اجرايي بند (ب)ماده (7) قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 24/06/1394 - تاريخ تصويب: 29/01/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20543
تصويب نامه در خصوص اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي شبکه بهداشت و درمان شهرستان هاي ماهشهر و هنديجان
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/06/1394 - تاريخ تصويب: 11/06/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20539
تصويب نامه در خصوص اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي شبکه بهداشت و درمان شهرستان هاي مه ولات و زاوه
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/06/1394 - تاريخ تصويب: 11/06/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20539
تصويب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وري کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/06/1394 - تاريخ تصويب: 25/05/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20539
تصويب نامه در خصوص تشکيل ستاد هماهنگي مناسب سازي کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/06/1394 - تاريخ تصويب: 10/03/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20539
آيين نامه اجرايي ماده (77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 17/06/1394 - تاريخ تصويب: 04/06/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20537
اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ب)تبصره (12) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 17/06/1394 - تاريخ تصويب: 04/06/1394- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20537
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]