در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله
جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته (قوانين ومقررات /سايت)
ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 8 +6 چيست؟

پايگاه هاي ديگر
عضو شويد

 نام

 ایمیل

ورود به ایمیل

 


عناوین

انتخاب قوانين مورد نظر:


مجموعه قوانین ومقررات
تصويب‌نامه درخصوص افزايش تعرفه‌هاي برق در بخش‌هاي خانگي و کشاورزي از ابتداي اسفند سال ۱۳۹۳
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 09/12/1393 - تاريخ تصويب: 19/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20386
تصويب‌نامه درخصوص افزايش سرمايه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از محل اندوخته احتياطي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 09/12/1393 - تاريخ تصويب: 26/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20386
تصويب‌نامه درخصوص تعيين شرکت‌هاي دولتي به انجام حسابرسي عملياتي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 09/12/1393 - تاريخ تصويب: 26/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20386
تصويب‌نامه در مورد تکاليف و نحوه کاربري اصطلاحات در معاني مشروح در سازمان نهضت سوادآموزي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 09/12/1393 - تاريخ تصويب: 15/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20386
تصويب‌نامه در خصوص الحاق وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده به ترکيب اعضاي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 09/12/1393 - تاريخ تصويب: 26/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20386
الحاق بند (ه‍( به تصويب‌نامه‌هاي شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ و شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵ه‍ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 09/12/1393 - تاريخ تصويب: 4/12/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20386
اصلاح رديف (۱۶) جدول ذيل بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۴۲۱۶۷/۵۱۱۷۹هـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 09/12/1393 - تاريخ تصويب: 5/12/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20386
تصويب‌نامه درخصوص ورود شاسي‌هاي قابل تبديل به خودروهاي خدمات‌رسان از قبيل آتش‌نشاني، آمبولانس و حمل زباله
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 30/11/1393 - تاريخ تصويب: 15/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20379
تصويب‌نامه درخصوص سقف ارقام در اختيار دستگاههاي ذي‌ربط از منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداري و بهره مالکانه
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 29/11/1393 - تاريخ تصويب: 15/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20378
تصويب‌نامه درخصوص تعيين حقوق ورودي (مجموع حقوق گمرکي و سود بازرگاني) اجزاء، قطعات و تجهيزات مخابراتي و ارتباطي مورد مصرف در پروژه‌هاي مخابراتي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 29/11/1393 - تاريخ تصويب: 15/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20378
اساسنامه شرکت توليد نيروي برق فارس
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 29/11/1393 - تاريخ تصويب: 27/07/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20378
اساسنامه شرکت توليد نيروي برق لوشان
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 29/11/1393 - تاريخ تصويب: 07/27/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20378
اساسنامه شرکت توليد نيروي برق اصفهان
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 29/11/1393 - تاريخ تصويب: 27/07/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20378
اساسنامه شرکت توليد نيروي برق خراسان
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 29/11/1393 - تاريخ تصويب: 27/07/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20378
اساسنامه شرکت توليد نيروي برق يزد
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 29/11/1393 - تاريخ تصويب: 27/07/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20378
اساسنامه شرکت توليد نيروي برق شاهرود
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 29/11/1393 - تاريخ تصويب: 27/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20378
اساسنامه شرکت توليد نيروي برق رامين
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 29/11/1393 - تاريخ تصويب: 27/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20378
تصويب‌نامه در مورد پرداخت پنج هزار ميليارد ريال توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت پرداخت مطالبات طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه‌اي بخش برق
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 23/11/1393 - تاريخ تصويب: 5/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20373
تصويب‌نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح احداث بيمارستان (۳۲) تختخوابي شهرستان انار
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 23/11/1393 - تاريخ تصويب: 15/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20373
تصويب‌نامه در خصوص تعيين جدول طبقه‌بندي گرمسيري، مدت و دوره زماني آن در شهرستانهاي يزد، اشکذر، ميبد و اردکان
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 23/11/1393 - تاريخ تصويب: 15/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20373
تصويب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ دو هزار و دويست ميليارد (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال بابت پرداخت مطالبات آستان مقدس حرم حضرت احمدابن موسي (س)
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 23/11/1393 - تاريخ تصويب: 15/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20373
تصويب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 20/11/1393 - تاريخ تصويب: 15/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20371
تصويب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ يک هزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال بابت پرداخت مطالبات موضوع ....
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 20/11/1393 - تاريخ تصويب: 12/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20371
تصويب‌نامه در خصوص برقراري فوق‌العاده ويژه مشاغل تخصصي موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات کشوري براي ....
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 20/11/1393 - تاريخ تصويب: 12/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20371
اصلاح آيين‌نامه اجرايي جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 18/11/1393 - تاريخ تصويب: 1/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20369
اصلاح آيين‌نامه‌هاي اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و .....
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 18/11/1393 - تاريخ تصويب: 1/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20369
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 18/11/1393 - تاريخ تصويب: 1/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20369
تصويب‌نامه در خصوص الحاق وزير جهاد کشاورزي به ترکيب اعضاي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 14/11/1393 - تاريخ تصويب: 5/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20366
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي قانون استقلال شرکت‌هاي توزيع نيروي برق در استان‌ها
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 14/11/1393 - تاريخ تصويب: 5/11/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20366
تصويب‌نامه درخصوص احتساب معاونين معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم کشور، همتراز مقامات موضوع بند «هـ» ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ـ
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 08/11/1393 - تاريخ تصويب: 7/10/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20361
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]