در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله
جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته (قوانين ومقررات /سايت)

ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 10 +10 چيست؟

پايگاه هاي ديگر
عضو شويد

 نام

 ایمیل

ورود به ایمیل

 

بخشنامه هاي قوه قضاييه- تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: 1379/08/18 شماره ثبت روزنامه رسمي :

نسخه چاپي

وظيفه قضات منصوب در دادگاههاي اصل 49 براي تحويل گرفتن كليه اموال و دارايي‌ها از مسؤولين و قضات قبلي‌

وظيفه قضات منصوب در دادگاههاي اصل 49 براي تحويل گرفتن كليه اموال و دارايي‌ها از مسؤولين و قضات قبلي‌

بخشنامه به قضات منصوب در دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي در سراسر كشور
از آنجا كه در فاصله زماني تفويض اختيار مقام عظماي ولايت به اين‌جانب تا صدور ابلاغبراي قضاتي كه جديداً به خدمت در دادگاههاي اصل 49 ، مأمور گرديده‌اند، ممكن است درمواردي‌، اقلام و مقاديري از دارايي‌ها، نقود، وسائل نقليه و... نزد قضات سابق دادگاههاي مذكور،باقي مانده باشد و طبق رويّه اداري‌، تحويل و تحوّل آنها ضروري است‌؛ از اين رو اقتضا داردقضاتي كه در حال حاضر، با دريافت احكام انتصاب خود، در اين دادگاهها اشتغال دارند با تنظيم‌صورت‌مجلس متضمن نكات لازم‌، كليه اموال و دارايي‌ها، اعم از وجوه نقد، وسائل نقليه‌، اسنادو دفاتر و اقلام موجود ديگر را از قضات و مسؤولين سابق دادگاههاي اصل 49 تحويل گرفته‌،جهت نگهداري وجوه‌، به افتتاح حساب بانكي و واريز آنها به حساب جديد و مسدود نمودن‌حساب‌هاي سابق‌، اقدام نمايند تا از بروز مشكلات احتمالي جلوگيري شود. ضمناً پس از اين‌اقدام‌، گزارشي از جريان امر همراه با يك نسخه از صورت مجلس تنظيم شده را ارسال نمايند.گزارش مذكور بايستي دقيقاً حاوي همه موارد و مسائل باشد.
سيد محمود هاشمي شاهرودي‌
رئيس قوه قضاييه‌