در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله
جمعه 12 تير 1394
جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته (قوانين ومقررات /سايت)
ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 6 +1 چيست؟

پايگاه هاي ديگر
آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: 17
بازديد امروز: 176
بازديد روز قبل: 488
بازديد هفته: 1056
بازديد ماه: 29657
بازديد کل: 5063802
آي پي: 54.158.228.55
عضو شويد

 نام

 ایمیل

ورود به ایمیل

 

مصوبات هيات وزيران- تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: 11/02/1381 شماره ثبت روزنامه رسمي :

نسخه چاپي

‌اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران

‌اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران‌شماره : .4966ت26429‌ه‍‌تاريخ : 1381.04.05

‌سازمان تربيت بدني

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.11‌بنا به پيشنهاد شماره 1.4117 مورخ 1381.2.9 سازمان‌تربيت بدني و به
استناد ماده واحده قانون لايحه الحاق بندهاي (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و‌موسسات عمومي‌غير
دولتي - مصوب 1376 - اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي‌ايران را به شرح زير تصويب
نمود:

‌اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران

‌فصل اول - تعريف و اهداف

‌ماده 1- فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه فدراسيون ناميده‌مي‌شوند
مؤسسات عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي هستند كه بر اساس مشي و اصول ورزشي‌تعيين
شده به موجب منشور المپيك با مراعات شئون اسلامي‌و مقتضيات ملي و به عنوان بالاترين مرجع‌ذي‌صلاح در
هر رشته ورزشي تشكيل مي‌شوند و در چارچوب اين اساسنامه با هماهنگي سازمان تربيت بدني‌و رعايت
قوانين مربوط فعاليت مي‌نمايد.

‌ماده 2 - اهداف فدراسيون به شرح زير تعيين مي‌شود:

1- ترغيب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستي و سلامتي و ايجاد زمينه مناسب براي‌مشاركت
آنان در فعاليت‌هاي منظم، اصولي و قانونمند ورزشي.

2- ايجاد زمينه‌هاي لازم براي حضور قهرمانان، پيش كسوتان، داوران، مربيان و ساير دست اندركاران‌ورزشي در
عرصه‌هاي بين‌المللي در داخل و خارج از كشور.

3- ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي كشف، رشد و پرورش استعدادهاي ورزشي ورزشكاران و قهرمانان.

4- بالابردن قابليت‌هاي جسماني و ارتقاي سطح كيفيت و مهارت‌هاي فني - ورزشي بر اساس اصول و‌شيوه
هاي علمي‌ورزشي.

5 - كشف و جذب استعدادها و توانمندي‌هاي ورزشي آحاد مختلف جامعه و تقويت آنها به منظور رشد و‌گسترش
كمي‌و كيفي رشته ورزشي مربوط.

6- ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي طراحي، ساخت و توليد و توزيع وسايل و لوازم استاندارد ورزشي در‌رشته
مربوط.

7- استفاده از دانش، تجارب وتوانمنديهاي گروه‌ها و مجامع بين المللي ورزشي.

8- احيا و اشاعه خصلت‌هاي جوانمردي در ميان ورزشكاران.

9- ايجاد زمينه لازم جهت ارتقا رفاه تأمين اجتماعي قهرمانان و ورزشكاران.

‌فصل دوم - وظايف و اركان فدراسيون

‌ماده 3 - ‌وظايف فدراسيون به شرح زير تعيين مي‌شود:

1 - برگزاري مسابقات ورزشي در سطح كشور در رده‌هاي سني مختلف.

2 - برگزاري دوره‌هاي آموزشي توجيهي و ارتقاي مربيگري و داوري اعم از داخلي يا بين المللي با‌همكاري
مراجع ذي صلاح قانوني در داخل و خارج از كشور.

3 - گزينش ورزشكاران نخبه و طراز اول كشور در رده‌هاي سني مختلف به منظور تشكيل تيمهاي‌نوجوانان،
جوانان، اميد، ملي و كشف و جذب استعدادها و تقويت آنها از طريق تشكيل اردو و برنامه‌هاي‌منظم ورزشي و
فرهنگي.

4 - حضور مداوم و فعال در مجامع بين المللي و كنگره‌هاي علمي، تحقيقاتي، آموزشي كه از سوي‌فدراسيون
هاي جهاني و كنفدراسيون‌هاي آسيايي، كميته‌هاي المپيك قاره اي و جهاني و سازمانهاي ورزشي‌بين المللي
برگزار مي‌گردد.

5 - تهيه گزارشهاي لازم از تصميمات متخذه در مجامع و كنگره‌هاي بين المللي جهت ارايه به سازمان‌تربيت بدني،
كميته ملي المپيك و ساير مراجع ذي صلاح قانوني.

6 - برقراري ارتباط اصولي با مجامع بين المللي ورزشي به منظور اخذ امتياز برگزاري مسابقات و‌دوره‌هاي
آموزشي در سطح قاره اي و جهاني در كشور.

7 - تعيين مربيان تيم‌هاي اميد و ملي در رده‌هاي سني نونهالان، نوجوانان، جوانان، اميد و بزرگسالان و‌پيش
كسوتان.

8 - تهيه و تدوين تقويم ورزشي و برنامه اي اعم از كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت.

9 - معرفي و اعزام مربيان و داوران به كلاسهاي توجيهي و ارتقايي كه از سوي مجامع ورزشي منطقه اي،‌
قاره‌اي و جهاني و المپيك برگزار مي‌گردد.

10 - ايجاد واحد اطلاعات و آمار ورزشي و طبقه بندي و نگهداري اسناد مربوط و تهيه شناسنامه ورزشي‌جهت
مربيان، داوران، ورزشكاران، قهرمانان و پيش كسوتان و ساير دست اندركاران.

11- همكاري با واحدهاي اجرايي كارشناسي، تحقيقاتي، علمي‌و فني نهادها و ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها،‌مؤسسات
و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، افراد علاقمند و‌محققان فعال در
امر تربيت بدني و ورزش.

12 - تشكيل كميته‌هاي مختلف در فدراسيون و هيأت‌هاي ورزشي.

13 - تهيه و ارايه گزارش عملكرد سالانه به سازمان تربيت بدني.

14 - انتشار كتب، جزوات، نشريات آموزشي ونشر اخبار و ترجمه قوانين بين المللي.

15 - فراهم نمودن زمينه‌هاي تشويق، تجليل و قدرداني و حمايتهاي مادي و معنوي از ورزشكاران،‌قهرمانان،
پيش كسوتان، داوران، مربيان و ساير دست اندركاران از طريق اعطاي تسهيلات و كمكهاي‌بلاعوض.

16 - تلاش و كوشش در جهت جذب و بهره برداري از خدمات و استعدادهاي بالقوه مادي و معنوي و‌جذب كمك و
حمايت‌هاي مالي اقشار مختلف مردم به منظور توسعه و تعميم رشته ورزشي مربوط.

17 - تهيه و تدوين آيين‌نامه داخلي فدراسيون.

18 - ارتباط مستمر در رشته‌هاي المپيكي با كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران و شركت در‌جلسات و
برنامه‌هاي كميته مذكور.

19 - انجام تحقيقات علمي‌ورزشي و برگزاري نمايشگاه‌هاي سالانه به منظور ارتقاي كمي‌و كيفي رشته‌ورزشي
مربوط در داخل و خارج از كشور.

20 - فراهم نمودن زمينه مناسب جهت تأمين اجتماعي دست اندركاران رشته مربوط در سراسر كشور.

21 - انجام فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني تبليغاتي و توليدي به منظور تقويت به منظور تقويت بنيه
مالي‌فدراسيون با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

22 - سياستگذاري، نظارت و ارزيابي بر عملكرد هيأت‌هاي ورزشي.

‌ماده 4 - اركان فدراسيون

1- مجمع عمومي

2- هيأت رييسه

3- رييس

4- بازرس قانوني

‌ماده 5 - اعضاي مجمع عمومي‌فدراسيون كه از اين پس مجمع ناميده مي‌شود عبارتند از:

1 - رييس سازمان تربيت بدني يا يكي از معاونان وي به عنوان رييس مجمع.

2 - سه نفر از بهترين ورزشكاران قهرمان سال كه در مسابقات المپيك، بازي‌هاي آسيايي، جهاني،‌قهرماني
آسيا، منطقه‌اي، بين‌المللي و يا ملي بالاترين مقام را در آن رشته كسب كرده باشند.

‌در صورتي كه در آن رشته خواهران فعاليت داشته باشند يك نفر از سه نفر از ميان خواهران با همان‌شرايط
باشد.

3 - يك نفر داور از ميان داوراني كه داراي بالاترين درجه داوري مي‌باشند.

4 - يك نفر مربي از ميان مربياني كه داراي بالاترين درجه مربيگري مي‌باشند.

5 - دو نفر نماينده از باشگاه‌هاي برتر در رشته مربوط.

6 - رؤساي هيأت‌هاي ورزشي استان‌ها و رييس انجمن بانوان در رشته مربوط.

7 - رؤساي انجمن‌ها و هيأت‌هاي ورزشي كارگران، نيروهاي مسلح، دانش آموزان، دانشجويان كه
توسط‌وزارتخانه يا سازمان ذي‌ربط معرفي مي‌شوند.

8 - رييس كميته ملي المپيك يا نايب رييس يا دبير كل كميته ملي المپيك به نمايندگي از طرف وي.

9 - رييس فدراسيون.

‌تبصره 1 - چگونگي انتخاب اعضاي بندهاي 2 تا 5 اين ماده طبق دستورالعملي مي‌باشد كه از سوي‌سازمان
تربيت بدني تهيه و ابلاغ مي‌شود.

‌تبصره 2 - رؤساي هيأت‌هاي ورزشي استان‌ها و انجمن‌هاي عضو شخصاً ملزم به شركت در جلسات‌مجمع
مي‌باشند و حق رأي دارند.

‌تبصره 3 - ‌محل دبيرخانه مجمع در فدراسيون مي‌باشد و دبير فدراسيون به همراه كارشناس امور مجامع‌بدون حق
رأي در جلسه شركت مي‌نمايند.

‌تبصره 4 - ‌مجمع حداقل سالي يك‌بار با درخواست رييس فدراسيون و دعوت دبير مجمع به طور عادي‌تشكيل
مي‌گردد و با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات مجمع با نصف به علاوه يك آراي‌اعضاي حاضر در
مجمع معتبر مي‌باشد.

‌ماده 6 - جلسات مجمع به طور فوق العاده با درخواست رييس مجمع يا رييس فدراسيون و يا نصف‌اعضاء مجمع
پس از موافقت رييس مجمع تشكيل خواهد شد.

‌ماده 7 - وظايف مجمع به شرح زير است:

1 - بررسي و تصويب گزارش سالانه فدراسيون.

2- تصويب بودجه سالانه فدراسيون.

3 - پيشنهاد اصلاح اساسنامه به سازمان تربيت بدني.

4 - انتخاب رييس فدراسيون از بين اعضا مجمع و يا خارج از آن و پيشنهاد جهت صدور حكم به رييس‌سازمان تربيت
بدني.

5 - تصويب برنامه‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت و تقويم ورزشي و خط مشي فدراسيون.

6 - تصويب آيين‌نامه داخلي مجمع .

7 - تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي، اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي و ساير آيين‌نامه‌ها و مقررات‌مورد نياز
فدراسيون با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از تأييد سازمان تربيت بدني.

8 - انتخاب بازرس قانوني.

9 - انتخاب ساير اعضاي هيأت رييسه با پيشنهاد رييس فدراسيون به استثناي اعضاي موضوع بند (6)‌ماده (8)
اين اساسنامه

10 - بررسي گزارش بازرس قانوني.

‌تبصره - شرايط احراز و چگونگي انتخاب رييس فدراسيون به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت‌سه ماه توسط
معاون ورزشي و امور فدراسيون‌هاي سازمان تربيت بدني تهيه و به تصويب رياست سازمان‌تربيت بدني
برسد.

‌ماده 8 - هيأت رييسه فدراسيون مركب از اعضاي زير مي‌باشد:

1 - رييس

2 - نايب رييس

3 - دبير

4 - خزانه دار

5 - يك نفر كارشناس يا خبره در رشته ورزشي مربوط.

6 - چهار نفر به پيشنهاد رييس فدراسيون و تصويب رييس سازمان تربيت بدني.

‌تبصره - ‌احكام اعضاي هيأت رييسه توسط رييس سازمان تربيت بدني صادر خواهد گرديد.

‌ماده 9 - ‌وظايف هيأت رييسه به شرح زير تعيين مي‌شود:

1- تهيه و تدوين عملكرد سالانه فدراسيون وتقديم آن به مجمع.

2 - ارايه پيشنهادات مربوط به آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ساير قوانين و مقررات ورزشي به مجمع.

3 - تهيه و تقديم بودجه، اعتبارات، برنامه‌ها و تقويم‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت فدراسيون به‌مجمع.


4 - اجراي مصوبات مجمع.

5 - تأييد رؤسا و اعضاي كميته‌هاي مختلف فدراسيون.

6 - پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع.

7 - پيشنهاد عضويت فدراسيون در مجامع بين المللي ورزشي به مجمع.

‌ماده 10 - رييس فدراسيون به مدت چهار سال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

‌تبصره 1 - قبول استعفا و بركناري رييس فدراسيون به تشخيص رييس سازمان تربيت بدني و يا‌پيشنهاد مجمع و
موافقت ايشان انجام مي‌پذيرد.

‌تبصره 2 - رييس سازمان بلافاصه پس از عزل و يا قبول استعفاي رييس فدراسيون فردي را به عنوان‌سرپرست
منصوب خواهد نمود.

‌مجمع عمومي مكلف است حداكثر ظرف مدت شش ماه در مورد انتخاب رييس جديد فدراسيون با‌رعايت مقررات
اقدام نمايد.

‌تبصره 3 - قبول استعفا و بركناري اعضاي هيأت رييسه بجز اعضاي مندرج در بند (6) ماده (8) اين‌اساسنامه با
پيشنهاد رييس فدراسيون و تأييد رييس مجمع انجام مي‌پذيرد.

‌ماده 11 - وظايف رييس فدراسيون به شرح زير تعيين مي‌شود.

1 - پيشنهاد و معرفي نايب رييس، دبير، خزانه دار و كارشناس خبره ورزشي فدراسيون به مجمع.

2 - انجام اقدامات لازم در جهت تهيه بودجه فدراسيون.

3 - شركت در اجلاس‌هاي بين‌المللي خارج از كشور.

4 - امضاي احكام قهرمانان و گواهينامه‌هاي آموزش سرپرستان، مربيان، داوران و ورزشكاراني كه در‌مسابقات
ورزشي و كلاسهاي آموزشي فدراسيون شركت نموده اند.

5 - امضاي اسناد اداري، مالي، اوراق بهادار، قراردادها و نامه‌هاي اداري بر اساس اختيارات حاصله از‌آيين‌نامه‌ها
و دستورالعمل‌هاي مصوب.

6 - صدور احكام رؤسا و اعضاي كميته‌هاي مختلف فدراسيون پس از تصويب هيأت رييسه فدراسيون.

7 - نمايندگي فدراسيون در سازمان‌ها، مراجع و محاكم با حق توكيل به غير.

8 - رييس فدراسيون مي‌تواند تمام يا قسمتي از مسؤوليت خود را به نايب رييس فدراسيون تفويض‌نمايد.‌اصل
تفويض اختيار نافي مسؤوليت نمي‌باشد.

‌ماده 12 - در صورت غيبت رييس فدراسيون، نايب رييس عهده دار امور جاري فدراسيون خواهد بود،‌همچنين نايب
رييس مجري دستوراتي است كه از سوي رييس فدراسيون ابلاغ مي‌گردد.

‌تبصره - در صورت غيبت رييس فدراسيون به مدت بيش از سه ماه طبق تبصره (2) ماده (10) اين‌اساسنامه اقدام
خواهد شد.

‌ماده 13 - دبير فدراسيون وظيفه كليه امور اجرايي فدراسيون را با هماهنگي رييس فدراسيون دارا‌مي‌باشد:


1- اجراي تصميمات رييس فدراسيون.

2- تهيه صورتجلسه هيأت رييسه و مجمع و دستور جلسات آنها.

3- شركت در جلسات كميته‌ها براي هماهنگي امور مربوط و راهنمايي‌هاي لازم.

4- شركت در جلسات فني كه از سوي فدراسيون جهاني يا كنفدراسيونها تعيين مي‌شود با تصويب

‌هيأت رييسه.

5- تهيه و تقديم عملكرد سالانه و برنامه‌هاي فدراسيون به هيأت رييسه .

6- تهيه و تقديم بودجه، اعتبارات، برنامه‌ها و تقويم‌هاي سالانه، كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت‌فدراسيون به
هيأت رييسه.

7- تهيه و تقديم پيشنهادات مربوط به اصلاح اساسنامه، آيين‌نامه و دستورالعمل‌ها و قوانين و مقررات‌ورزشي
ذي‌ربط فدراسيون به هيأت رييسه.

8- ابلاغ تصميمات و مصوبات هيأت رييسه.

9- معرفي رؤسا و اعضاي كميته‌هاي مختلف فدراسيون پس از تصويب هيأت رييسه.

‌ماده 14- ‌در هر فدراسيون يك نفر بازرس اصلي و يك نفر به عنوان بازرس علي البدل به پيشنهاد معاون‌ورزشي و
امور فدارسيون‌ها و تصويب مجمع عهده‌دار وظايف زير مي‌باشد:

1- اظهارنظر درباره صحت اطلاعاتي كه مديران فدراسيون در اختيار مجمع گذاشته اند و در صورتي كه‌مديران
يادشده اطلاعاتي بر خلاف حقيقت گزارش كرده اند بازرس مكلف است مجمع را آگاه كند.

2- بازرس مي‌تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات‌مربوط
به فدراسيون را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد.

‌لكن اقدامات بازرس نبايد باعث توقف در روند اجراي امور فدراسيون باشد.

3- بازرس بايد هر گونه تخلف يا تقصيري كه از ناحيه رييس يا هيأت رييسه در امور فدراسيون مشاهده‌مي‌كند در
اولين جلسه مجمع مطرح كند و در صورتي كه ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرمي‌مطلع شود‌بايد به مرجع
قضايي صلاحيتدار اعلام نموده و جريان را به اولين جلسه مجمع گزارش دهد.

‌ماده 15 - به منظور انجام وظيفه فدراسيون‌ها در استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها هيأت‌هايي به نام‌هيأت
ورزشي استان، شهرستان و بخش تشكيل مي‌گردد.

‌طرز تشكيل و شرح وظايف هيأت‌هاي ورزشي به موجب آيين‌نامه اي كه توسط سازمان تربيت بدني‌ظرف سه ماه
تهيه و ابلاغ مي‌شود، انجام مي‌گردد.

‌تبصره 1- ‌هيأت‌هاي ورزشي موضوع اين ماده از نظر مسايل اداري، معاملاتي، فرهنگي، ورزشي و غيره‌تابع
مقررات مورد عمل در فدراسيون هستند.

‌تبصره 2 - ‌رييس فدراسيون به عنوان رييس مجمع عمومي‌هيأت استان و مدير كل تربيت بدني به عنوان‌نايب
رييس مجمع جلسات استان را اداره مي‌نمايند و در غياب رييس فدراسيون كليه وظايف به عهده‌مديركل
مي‌باشد.

‌ماده 16 - ‌در هر فدراسيون به منظور استفاده از تجارب، تخصص و استعدادهاي قهرمانان، مربيان،‌داوران و ساير
دست اندركاران و با هدف اجراي دقيق قوانين و مقررات بين المللي و بررسي راهكارهاي‌توسعه وگسترش
رشته ورزشي مربوط كميته‌هايي از قبيل كميته فرهنگي كميته اجرايي كميته‌هاي اداري و‌مالي، كميته
تحقيقات و آموزش، كميته برنامه ريزي، كميته داوران و مربيان، كميته رفاه و تعاون، كميته فعاليت‌و سرمايه گذاري
در امور بازرگاني و كميته روابط بين المللي و غيره تشكيل مي‌گردد.‌طرز تشكيل، وظايف،‌فعاليت، مسايل اداري
معاملاتي، فرهنگي، ورزشي و ساير موارد ذي ربط با كميته‌ها به موجب آيين‌نامه اي‌مي‌باشد كه توسط رييس
فدراسيون تهيه و پس از تأييد هيأت رييسه به تصويب مجمع فدراسيون مي‌رسد.‌فصل سوم - ساير مقررات

‌ماده 17- بودجه فدراسيون از منابع زير تأمين مي‌شود:

1- كمك‌هاي مالي سازمان تربيت بدني.

2- كمك‌هاي مالي مجامعي مانند كميته ملي المپيك،‌كنفدراسيون، آسيايي، فدراسيون جهاني.

3 - عوايد حاصل از فروش بليط مسابقات و برنامه‌هاي ورزشي و آموزشي.

4 - كمك‌هاي مالي اشخاص حقيقي شامل دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت، موسسات
عمومي‌غير‌دولتي، مراكز نظامي‌و انتظامي، شهرداري‌ها، اصناف و بازاريان و ساير اقشار مردم.

5 - عوايد حاصل از فروش كتب، جزوات، عكس‌ها، اسلايدها، فيلم‌ها، مقالات و نشريات ورزشي.

6 - عوايد حاصل از ساخت، توليد، توزيع و فروش لوازم و وسايل ورزشي.

7- عوايد حاصل از اجاره اماكن ورزشي متعلق به فدراسيون.

8- عوايد حاصل از دريافت حق عضويت سالانه باشگاه‌ها و تيم‌هاي ورزشي.

9- عوايد حاصل از دريافت حق اعتراض باشگاه‌ها و تيم‌هاي ورزشي.

10 - اخذ وام از موسسات اعتباري و سيستم بانكي كشور.

11 - عوايد حاصل از انجام فعاليت‌هاي بازرگاني، تجارتي و خدماتي.

12 - عوايد حاصل از حقوق ورزشي مانند حق پخش تلويزيوني و تبليغات بازرگاني.

‌ماده 18 - فدراسيون مكلف است اعتبارات مورد نياز سال آتي خود را حداكثر تا پايان شهريور ماه سال‌با توجه به
سياست‌هاي بودجه مصوب رييس سازمان تربيت بدني تهيه و به معاونت ورزشي و امور‌فدراسيون‌ها ارايه نمايد تا
در قالب بودجه سالانه منظور گردد.

‌ماده 19 - فدراسيون مكلف است كليه اعتبارات خود را به موجب آيين‌نامه مالي معاملاتي خود كه‌توسط سازمان
تربيت بدني تهيه و ابلاغ مي‌گردد هزينه نمايد.

‌ماده 20 - ‌فدراسيون مكلف است كليه قوانين، آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به نهادها يا موسسات
عمومي‌غير‌دولتي را مراعات و اجرا نمايد.

‌ماده 21- كليه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار بايد توسط رييس فدراسيون يا نايب رييس و خزانه دار‌امضا و ممهور
به مهر فدراسيون باشد.

‌ماده 22 - فدراسيون موظف است وضعيت فعلي خود را ظرف شش ماه با اين اساسنامه تطبيق دهد.

‌اين اساسنامه جايگزين اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران موضوع‌تصويبنامه
شماره .22257ت19083‌ه‍مورخ 1378.5.18 مي‌گردد.

‌محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور